Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Naverkoop

Onze mod­erne infra­struc­tuur, onze meer dan 50 jarige ervar­ing, onze pro­fes­sionele medew­erk­ers, onze per­soon­lijke service…Ons doel u als klant een zo com­fort­a­bel mogelijke ser­vice te bieden, door:

TOON­ZAAL

In onze ruime toonzaal vindt u  steeds de laatste nieuwe modellen;

Voor­raad nieuwe wagens
We hebben een per­ma­nente ruime voor­raad van nieuwe wagens uit­gerust met ver­schil­lende spec­i­fi­caties;

Pre­sen­tatie van nieuwe mod­ellen
op regel­matige basis wor­den klanten geïn­formeerd op
een per­soon­lijke manier;

SER­VICE & ONDER­HOUD

Als erk­end hersteller onder­houden wij voornamelijk Renault en Dacia , ook andere merken zijn steeds welkom;

Korte wacht­ti­j­den
U moet nooit lang wachten voor een afspraak voor een onder­houd. Dit dankzij onze wel­do­or­dachte infra­struc­tuur en aan­tal medew­erk­ers;

Werk­plaats
Onze directe com­mu­ni­catie met de werkplaatsverantwoordelijke (Ivan Wulteputte) die een juiste diag­nose in de hand werkt. Dit leidt tot een beter ein­dresul­taat van de werkza­amhe­den en beperkt tevens de wacht­ti­j­den aanzien­lijk;

Wachters
Kleine werkza­amhe­den wor­den onmid­del­lijk uit­gevo­erd ter­wijl u wacht.

Voor­raad
Ons ruim magazijn, met een grote stock wis­sel­stukken, wor­den tweemaal per dag bevoor­raad. Een tech­nisch defect kan dus uiter­mate snel ver­holpen worden;

SNEL TERUG OP WEG

Ver­vang­wa­gen­park
Ons ruim aan­bod verhuurwagens die uw mobiliteit waar­bor­gen. Tevens hebben wij steeds iemand ter beschikking die u op de gewenste locatie brengt of ophaalt en uiteraard voor de sportievelingen onder ons , staat de Renault fiets steeds klaar !

VOOR DE WACH­T­ENDE KLANTEN

Ont­vangstru­imte
U kan beschikken over een gezel­lige wachtru­imte met: tele­visie, warme dranken, recente tijd­schriften, kinder­hoek met strips en teken­gerief;

Werkruimte en hot spot
Wij beschikken eveneens over een vlot bereik­baar hotspot.

PECHVER­HELP­ING

Depan­nage­di­enst

Renault Assistance staat steeds voor uw paraat

Binnenland: 0800/15.051   Buitenland: 0032 233.23.73

Tijdens de openingsuren , kan u steeds naar ons algemeen nummer bellen en dan helpen wij u graag verder.

BAN­DEN­HO­TEL

Win­ter­ban­den
U kiest voor vei­ligheid… en dus voor win­ter­ban­den, wij kun­nen ze voor u stockeren.

CARROSSERIE

Naast particulieren, zijn wij erkend door alle grote verzekeringsmaatschappijen.

Vanzelfsprekend voldoen wij aan de strengste milieu-eisen en streven naar optimale kwaliteit en service.

Laat het aan onze specialisten over om uw Renault na een ongeval te herstellen zodat hij u en zij die u dierbaar zijn opnieuw kan beschermen!

Als uw Renault in een Renault-werkplaats wordt

hersteld, hebt u de garantie dat u weer aan het stuur zit van een auto die even sterk en veilig is als daarvoor. In onze werkplaatsen vindt u geen onderdelen uit de nevenhandel die zich bij een ongeval

onvoorspelbaar kunnen gedragen.

Onze bevoegde monteurs en reparateurs werken uitsluitend met Originele Onderdelen, waarmee elk van onze modellen zich van de concurrentie kan onderscheiden op het gebied van bescherming van de inzittenden.

De officiële crashtests van EuroNCAP bewijzen dat, want reeds 11 modellen van het Renault-gamma werden met 5 EuroNCAP sterren onderscheiden! Deze 5 sterren blijven ook behouden na interventie van onze specialisten, die immers allemaal voortdurend worden opgeleid in de meest geavanceerde herstellingstechnieken, die specifiek op elk model uit het gamma zijn afgestemd.

Tevens zijn wij ISO gekwalificeerd.